Utforsk Telemark

EN

NO

Hallvard Gråtopp og Gråtopp-plassen

TypeKulturminne

3750, Drangedal
kulturminne i skogen

Om

Hallvard Gråtopp var leder for en bondehær fra Telemark som gjorde opprør mot styresmaktene i 1438. Gråtopp kom trolig fra gården Vrålstad i Tørdal. Årsaken til opprøret var harde og urettferdige skatter fra kongemakta, som satt i Danmark.

Sagnet og historiene om Hallvard Gråtopp er bevart både på folkemunne og gjennom flere bøker som forteller om historiene. Det hevdes at Gråtopp og bondehæren herjet både på Mæla gård i Skien, Brunla gård ved Stavern og seinere mot Akershus. Flere bønder sluttet seg til opprøret, men hæren ble slått av hærmakta på Akershus.

I 1938, ved 500-årsminnet for opprøret, ble det reist et minnesmerke over Hallvard Gråtopp, «Herren Halvor», seinere kalla for Gråtopp-plassen. Minnesmerket ligger ved fylkesvei 38 mellom Bostrak og Bø i Tørdal.

TripAdvisor

Kart

Kontakt

35 90 00 20