Utforsk Telemark

EN

NO

Opningstider

Sjå meir

  1. Omvisning
    Me tilbyr omvisning og grupper utanom opningstid.
  2. Husmannsplassen Sneie
    På 1950-talet kjøpte ekteparet Holte husmannsplassen Sneie i Åmotsdal. Der samla dei etter kvart fleire, gamle, lafta hus i tillegg til dei som sto der frå før av.
  3. Gjesteutstillar 2024
    Morten Slettemeås er fødd i 1975. Han vaks opp i Gvarv i Telemark. Slettemeås jobbar med måleri som vekslar mellom det figurative og det abstrakte, med referansar både til kunsthistoria, hendingar i samtida og populærkulturen. Ved å bruke eigne idéar og opplevingar og setje dei i samanheng med internasjonale hendingar, framstår arbeida som ei personleg historieforteljing.

Ikke gå glipp av