Utforsk Telemark

EN

NO

Into the landscape

TypeArkitektur

Brøløsvegen 28, 3840, Seljord

Legg Into the landscape til i reiseruten din.

Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image

Om

Into the Landscape

International workshop 25th of September to 4th of October with Sami Rintala and Dagur Eggertsson.

Resultatet er tre treinstallasjonar bygd på lokale soger og landskapet dei står i.

32 studentar frå Master of Landscape Design of Politecnico di Milano, the Master of Interior Design of NABA og 6 scenografistudentar frå scenekunstakademiet i Fredikstad, Høgskulen i Østfold kom til Seljord 24.09.09 for å vera med på workshopen ”Into the Landscape”. Studentane budde i campinghytter på Bjørgesanden ved Seljordsvatnet. Det var óg med 4 professorar frå Milano.

Studentane fekk innføring i kulturbasert stadutvikling, prosjektet Seljord og sogene, soga om Sjøormen, arkitektur, design og kunst knytt til installasjon i landskapet. Studentane var på synfaring på dei tre stadane, dei teikna og designa og bygde installasjonane. Alt skjedde på 10 dagar. 
Det var 40 svært nøgde studentar som reiste frå Seljord, og omkvedet var at dette hadde vore ”once in a lifetime experience”. Dei hadde ikkje vore med på maken og rekna ikkje med å få oppleva noko liknande.

Saunaen i Vebekkdalen
I utgangspunktet var dette det punktet vi trudde skulle vera vanskelegast å få gjort noko spennande ut av. Men slik det ser ut nå ligg dette an til å bli ein attraksjon! Studentane under leiing av Sami Rintala (som det må nemnast er finsk...) har bygd ein vakker røyksauna! Ein treplatting er plassert innimellom trea ned mot vatnet. I den eine delen av konstruksjonen er der laga eit magasin av steinar for fyring. Omkring dette er det bygd veggar som eit lite rom med sittebenkar omkring. Dette rommet kan stengast av og låsast om ein ynskjer det. Resten av plattingen er open og blir ein stad folk kan gå ut på, sitje ned og sjå utover vatnet. Frå parkeringsplassen vert det bygd ei gangbru som også gjev rullestolbrukarar tilgang til plattingen. Heile konstruksjonen er løfta opp frå terreng for gå klar av normale flaumar. Tilgangen til vatnet vert løyst med sittetrinn på 50 cm ned til vatnet. Materialane som er nytta i ”saunaen” er tre. Gruva er bygd i stein og betong. Sami Rintala, Dagur Eggertson og Jan Feste har fylgd opp byggearbeida.

Viewpoint Grindekleiv

Staden som er vald ut ligg mellom gardane Strand og Manheim, langs den gamle ferdslevegen. Grunneigar er Harald Flaten. Plassen har eit flott utsyn over Seljordsvatnet og er spektakulær i seg sjølv! Studentane har vald å la det opne berget ligge uforstyrra med sitt flotte utsyn og har trekt installasjonen sin bakover og inn i mellom trea. Dette er eit klokt val ut frå omsyn til landskapet. Det er bygd 6 ”sitteboksar” eller små rom som er plassert i ein sirkel. Boksane har opning inn mot det indre sirkelen og skaper eit intimt rom der folk kan sitje i ly mot ver og vind og snakke saman frå kvar sin boks omkring ein bålplass. Samstundes vil ein frå boksane ha utsyn i mellomromma mellom motståande boksar. Eit innramma utsyn mot Gagnås gjer at ein kan sitje i ein av boksane og sjå ut mot Gagnås, samstundes som ein får forteljinga om Gonil Dale fortalt gjennom høyretelefonar kopla til mobiltelefon t.d. Dette er ein av ideane som har lege i formidlingsdelen av prosjektet Seljord og sogene heile tida, og det ser ut til å fint la seg integrere i installasjonen her. Materialane som er nytta er tre. Boksane er fundamentert i fjell og festa med på fire armeringsjern og stolpesko. Ingar Kvålseth har hjelp til med boring og fundamentering. Knut Ansgard Skrede har fylgd opp snekkerarbeidet.

Fishingpoint Telnesøyan

Staden ligg ytst på Telnesøyan; halvøya som stikk ut i Seljordsvatnet ved Telnessanden camping på Garvikstrondi. Grunneigar er Sigmund Telnes.

Dette er også ein svært vakker plass i seg sjølv. Ein er omgjeven av vatn på tre kantar og har vakkert utsyn oppover vatnet mot garden Nes og øyane Firingholmen, Tjuvholmen og Storøy. Svaberga går skrånande ut i vatnet og fjellformasjonar dannar ulike rom og bukter. Furuskogen ligg som bakvegg innover halvøya.

På det ytste punktet her dannar fjellet ei skorte der to berg går i ulike nivå ut i vatnet. I denne skorta har studentane laga ein moderne ”gapahuk”. Det er tatt utgangspunkt i at dette kan vera eit fint punkt for fisking. Ein liten sitteplass i ly for regnet er passa inn mot ein bygd bakvegg og ei gruve for å grille fisken er plassert ute på svaberget. Taket over sitteplassen binder saman dei to svaberga og dannar også ei enkel bru.

Materialane som er nytta i ”gapahuken” er tre. Gruva er bygd i stein og betong. Innfesting i fjellet er gjort med stålboltar. Arkitekt Dagur Eggertson har fylgd opp arbeida på plassen.
TripAdvisor

Kart

Kontakt

+47 35 05 04 00

Også i nærheten

 1. Kikkeskåp, Guro Lomodden

  Åtte skulpturelle "kikkeskåp" i stein står ute i landskapet på stader rundt Seljord som…

  178 m Unna
 2. Seljord Kyrkje

  Steinkyrkje i romansk stil bygd ein gong på 1100-talet, og vigsla Heilag Olav. På…

  779 m Unna
 3. Sjøormtårnet

  Sjøormtårnet på Bjørgeøyane i Seljord blei opna 18. oktober 2011. Tårnet er bygd i tre og…

  1.19 km Unna
 1. Sjøormen

  Midt i Telemark, fylket som til alle tider har vært knyttet til eventyr, folkeviser og…

  1.71 km Unna
 2. Kikkeskåp, Guro Heddeli

  Åtte skulpturelle "kikkeskåp" i stein står ute i landskapet på stader som er knytt til…

  1.95 km Unna
 3. Kikkeskåp, Kivlemøyane

  Åtte skulpturelle "kikkeskåp" i stein står ute i landskapet på stader som er knytt til…

  2.52 km Unna
 4. Kikkeskåp, Gonil Dale

  Åtte skulpturelle "kikkeskåp" i stein står ute i landskapet på stader som er knytt til…

  7.30 km Unna
 5. Flatdal Kyrkje

  Flatdal kyrkje, er ei langkyrkje som vart bygd i 1654. På same staden hadde det tidlegare…

  8.92 km Unna
 6. Kikkeskåp, Ljose-signe

  Åtte skulpturelle "kikkeskåp" i stein står ute i landskapet på stader som er knytt til…

  9.08 km Unna
 7. Kikkeskåp, Glima i Rupedalar

  Åtte skulpturelle "kikkeskåp" i stein står ute i landskapet på stader som er knytt til…

  9.30 km Unna
 8. Kikkeskåp, Tårån i troppin

  Åtte skulpturelle "kikkeskåp" i stein står ute i landskapet på stader som er knytt til…

  9.46 km Unna
 9. Utsiktspunktet i Flatdal

  Frå utsiktsposten på Nylende, som nå er tilrettelagt som stoppestad langs vegen, ser du…

  10.01 km Unna
 10. Galleri Nutheim

  Nutheim Galleri
  I 1878 såg Galleri Nutheim dagens ljos. Der kan de sjå utstilling av…

  10.59 km Unna
 11. Norsk Skieventyr i Morgedal

  Skimuseet i Morgedal formidlar Telemark og Noreg si skihistorie med interaktive…

  11.80 km Unna
 12. Bruredynnan

  Bruredynnan uti enden av Seljordsvatnet ved Rondebergsåsane. På desse glatte fjellveggane…

  12.33 km Unna
 13. Telespinn

  Telespinn er eit småskala spinneri som held til i Svartdal. Her spinn dei eigen ull av…

  12.42 km Unna
Previous Next

Se også

Sjøormtårnet, SeljordSjøormtårnet på Bjørgeøyane i Seljord blei opna 18. oktober 2011. Tårnet er bygd i tre og er 17 meter høgt med tre utkikksplattformer. Konstruksjonen tillet lys til å sleppe ut om kvelden slik at tårnet viser seg som eit lysande periskop i terrenget når det er mørkt.

Ikke gå glipp av