Utforsk Telemark

EN

NO

Guiding til Bygdeborgen på Børja

TypeGuidet tur

3748, Siljan
Fra NOK 0,00
Product Image
  • Product Image
  • Austad gamle skolestue ligger godt synlig rett ved bilveien til Kvelde.Den er overtatt av historielaget, og inneholder en nylaget utstilling over Siljans utvikling etter 1814. Åpen kun ved bestilling.
  • Kulturmiljøet ved Gorningen i sør-Siljan inneholder mange synlige spor. Blant disse er selve steindammen og fløtermiljøet, ivaretatt ved Damstua og Båthuset. Her er det etablert faste montasjer, tilgjengelig ved lokal guiding. Et av temaene er kampen for organisasjonsretten for skogsarbeideren, som startet her i Siljan.En kan også få guiding på områdets mangfold av kulturspor, tilbake til jernalder. Bl.a. ble Norges nest eldste båt funnet her, med datering 240 e.kr.f.
  • Turstien ut til bygdeborgen på Børja er opplevelsesrik i seg selv, ca 1/2 times gange. Med guiding vil en få nærmere innblikk i en forhistorie, der både husmannen og godseieren medvirket. Borgmuren fra 550 e.kr. inviterer også til bruk av fantasien.

Om

Siljan historielag tilbyr guiding Bygdeborgen på Børja.

Ca ½ times gange – for det meste på sti - fra Gorningdammen ligger Børja. Denne halvøya stikker ut i Gorningen og har form som et platå oppå en stupbratt klippe. Klippen inneholder en kulturhistorie helt tilbake til bronsealder.

Godt synlig er en 65 meter lang steinmur, lagt på tvers ved inngangen. Denne er datert gjennom c14 analyse. På ei hylle rett i forkant finnes også rester etter en ytre mur. Denne består av grove enkeltsteiner, lagt på rekke ved en bratt kant.

-Hva har murene blitt brukt til?- Når ble de anlagt?-Har de hatt flere ulike funksjoner?

Mange tror at de har fungert som forsvarslinjer, ved forskansning. I såfall kan området ha blitt angrepet av ytre fiender. Spesielt er det også at Siljan har bare en registrert «bygdeborg». -Hvorfor bare denne ene?

Vi kan tilby en guidet tur til en særskilt naturformasjon – med en  særskilt historie.

Også et flott utsiktpunkt mot innsjøen Gorningen.

TripAdvisor

Pris fra

BillettypeBillettavgift
Grupper Pr. timeGratis

Med forbehold om prisendringer.

Kart

Kontakt

Se også

Siljan Historielag, Siljan

Moholt Jernverk, SiljanJernverket på Moholt ble anlagt og satt i gang i 1731 som en filial av det store jernverket i Larvik.

Guiding på utstillingen "Stolthet og ettertanke fra ei skaubygd", SiljanSiljan historielag tilbyr guiding på utstillingen "Stolthet og ettertanke fra ei skaubygd" i Båthuset.

Guiding: "Gorningen som kulturmiljø", Siljan

Guiding på Moholt jernverk, Siljan

Ikke gå glipp av