Utforsk Telemark

EN

NO

Analyser og rapporter

 1. Destinasjonsanalyse Vestfold og Telemark
  Formålet med rapporten er å kartlegge og analysere reiselivsdestinasjonene på både et overordnet og mer detaljert nivå. Fokuset er å belyse reiselivets betydning, samt muligheter og utfordringer destinasjonen står overfor for å oppnå videre bærekraftig vekst.
 2. Kjennskap til Telemark blant nordmenn 2020
  Denne rapporten inneholder en kartlegging av kjennskapen til Telemark blant nordmenn, gjennomført av USN, høsten 2020.
 3. Innsikt og trender Visit Telemark
  Her finner du innsikt og trender fra reiselivet i Vestfold og Telemark.
 4. Koronabarometer høst og vinter 2020/21 fra Innovasjon Norge
  En god del europeere vurderer fortsatt å reise i høst- og vintersesongen. Og skulle reiserestriksjoner og karanteneplikt oppheves, bør Norge ligge godt an. Koronapandemien har så langt påvirket vår attraktivitet svært lite, sammenlignet med andre reisemål.
 5. Turistundersøkelse i Telemark
  Visit Telemark har under sommeren 2018 gjennomført en turistundersøkelse i Telemark fylke. Formålet med undersøkelsen er å avdekke ferie-/ og fritidsreisendes betydning for Telemark samt gi innsikt og kunnskap som kan bidra til å forbedre Telemark som turistdestinasjon. Rapporten er utarbeidet av Epinion på vegne av Visit Telemark.
 6. Omdømmeundersøkelse Telemark
  På oppdrag fra Telemark fylkeskommune har Kaizen AS utarbeidet rapporter som inneholder en kartlegging av kjennskapen til Telemark blant dansker og nordmenn. Formålet med kartleggingen har vært å gi aktører som skal jobbe med å promotere Telemark en beskrivelse av dagens situasjon – hvor godt kjenner danskene og nordmenn fylket mht. attraksjoner og steder samt hvilke mentale bilder har man av fylket.
 7. Stordata-analyse for Telemark
  Zynk har gjennomført en stordata-analyse for Visit Telemark. Formålet med analysen var å kartlegge nordmenns holdninger og trender ovenfor søkeordet "Telemark" og hvorvidt Telemark har blitt omtalt positivt eller negativt mellom 2010 og 2018.

Ikke gå glipp av