Utforsk Telemark

EN

NO

Mytiske Telemark

Opplev Mytiske Telemark

 1. Badestamt på Uppigard Natadal
  På Uppigard Natadal kan du oppleva tradisjonell gardsdrift i eventyrlege omgjevnader. Opplev forteljarglede, eigenprodusert mat, badestamp under stjernene, og ein atmosfære som gjev inspirasjon og sjelefred. Høyr segn og soger som blir fletta inn i notida med humor, vertskapet kan kunsten å formidle.
 2. Vertskap på Nutheim
  Nutheim Gjestgiveri er eit lite familiedrive trehotell i hjartet av Telemark med lang tradisjon for å ta imot vegfarande til servering og overnatting. Staden har vore i familiens eige sidan 1917, og hotellet drivast no av Ellen Grøstad Barstad og hennar familie.
 3. Sau og vertskap på Rørtveit gard
  I det historierike landskapet med styvingstre, tufter og steinsetjingar frå mange generasjonar tilbake driv folket på Rørtveit med Telemarkskyr, kjøttfe, farga spelsau og norsk kvit sau. Dei har også utegåande lykkelege grisar, gjetarhundar, høner og hest.
 4. Gamle bygg fra Lien Fjellgard
  Lien Fjellgard tilbyr skreddersydde opplevelser med fokus på mat, tradisjoner og kultur. Gårdens gamle restaurerte bygninger gir en perfekt ramme for kurs, møter og selskap.
 5. Vertskap og geiter på Telespinn
  Telespinn blei starta i 2008 og er eit småskala spinneri som held til på den gamle garden Midt-Svartdal. På garden er det mohairgeiter som produserer ull, og ulla frå desse geitene blir spunne til garn i mange kvalitetar. Telespinn spinn mange slag ull og er spesielt opptekne av å bruke virke frå gamle sauerasar som beiter i dette landskapet.
  1. Gammelt stabbur
   Reis inn i det tradisjonsrike Telemark og høyr soger og myter i eit levende kulturlandskap. Mange av mellomalderhusa er framleis i bruk, og du vil møte folk med lokal kjennskap til opplevingar og produkt. Anten du vil gå i fjell og mark, ta eit gardsbesøk, sove i eit eldhus med solbruna tømmer, handle lokalt handverk eller mat, så kan Telegardar hjelpe til.

  Pakketilbud

  Øl på Uppigard Natadsl

  Ølsmaking på Uppigard Natadal

  Smak og lær om gardens eige ølmerke med smaker frå lokalområdet, i autentisk og tradisjonelle omgivelser.

  Pris

  Pris fraNOK 350,00 Pris fra
  Kjærestepar spiser sammen ute i hagen på Nutheim

  Romantikk og myter

  La kjærleiken spire omringa av mytisk natur, overnatt i eit stabbur og få turtips og historiar av det lokale vertskapet.

  Pris

  Pris fraNOK 6 300,00 2 dager
  Ansatt i Telespinn jobber på spinneriet

  Overnatting på Nutheim og besøk på Telespinn

  Kombiner overnatting og middag på Nutheim med eit besøk på Telespinn, gardspinneriet i Telemark.

  Pris

  Pris fraNOK 2 605,00 Pris fra

  På sykkel i Mytiske Telemark

  1. Nordbygda i Hjartdal står, saman med Svartdal, på den nasjonale lista for utvalde og særleg verdifulle kulturlandskap. For å få ei oppleving av dette, kan du ta deg ein tur langs bygdevegane. Om du syklar vestover frå Holm fylgjer du den nedre gardrekka i Nordbygda med gamle tun og jordbrukslandskap, rike på tradisjonar og forteljingar knytt til stadar og hendingar.
  2. Ynskjer du ein lengre tur med lunsjstopp, må du sykle frå Nordbø, om Nordbygda og Holm Landhandel og vidare til Nutheim i Flatdal, eller motsett veg. Langs denne strekningen vil du oppleve stort spenn i landskapsrom og -dramatikk.
  3. Utsiktspunktet i Flatdal
   Frå utsiktsposten på Nylende, som nå er tilrettelagt som stoppestad langs vegen, ser du utover Flatdal og inn i Skorveveggen. Den grøne dalbotn er ei elveslette, i enden ser du innsjøen Flatsjå.

  Opplev også 

  Kulturlandskapssenteret i Telemark

  Kulturlandskapssenteret i Telemark

  Kulturlandskapssenteret tek på seg føredrag, kulturprogram og omvisingar i det nasjonalt utvalde kulturlandskapet i Hjartdal og…

  Bjordal

  Bjordal

  Øverst i Hjartdalsheiane driv Olav S. Nordbø stulen Bjordal saman med kona Lorima og døtrene April, Åse Marit og Miriam om sommaren.…

  Funnerfellen

  Funnerfellen

  Garden Øvre Funner i Hjartdal er ein liten familiebedrift: Funnerfellen. På småbruket driv dei med sau. Funner-familien blei veldig…

  Ikke gå glipp av