Utforsk Telemark

EN

NO

Mytiske Telemark

Draumkvedet

Olav sine draumar – ei akustisk utstilling om Draumkvedet

Denne utstillinga skulle ha opna i 2020, men smittevernsreglar sette ein stoppar for det. Me håpar ting er litt meir attende til…

Statkraft visingssenter

Statkraft visingssenter

Statkraft sitt visingssenter i museet i Eidsborg visar foto, gjenstandar og film frå den store utbygginga av vassdraga i Tokke og…

Opplev Mytiske Telemark

 1. Badestamt på Uppigard Natadal
  På Uppigard Natadal kan du oppleva tradisjonell gardsdrift i eventyrlege omgjevnader. Opplev forteljarglede, eigenprodusert mat, badestamp under stjernene, og ein atmosfære som gjev inspirasjon og sjelefred. Høyr segn og soger som blir fletta inn i notida med humor, vertskapet kan kunsten å formidle.
 2. Vertskap på Nutheim
  Nutheim Gjestgiveri er eit lite familiedrive trehotell i hjartet av Telemark med lang tradisjon for å ta imot vegfarande til servering og overnatting. Staden har vore i familiens eige sidan 1917, og hotellet drivast no av Ellen Grøstad Barstad og hennar familie.
 3. Sau og vertskap på Rørtveit gard
  I det historierike landskapet med styvingstre, tufter og steinsetjingar frå mange generasjonar tilbake driv folket på Rørtveit med Telemarkskyr, kjøttfe, farga spelsau og norsk kvit sau. Dei har også utegåande lykkelege grisar, gjetarhundar, høner og hest.
 4. Gamle bygg fra Lien Fjellgard
  Lien Fjellgard tilbyr skreddersydde opplevelser med fokus på mat, tradisjoner og kultur. Gårdens gamle restaurerte bygninger gir en perfekt ramme for kurs, møter og selskap.
 5. Vertskap og geiter på Telespinn
  Telespinn blei starta i 2008 og er eit småskala spinneri som held til på den gamle garden Midt-Svartdal. På garden er det mohairgeiter som produserer ull, og ulla frå desse geitene blir spunne til garn i mange kvalitetar. Telespinn spinn mange slag ull og er spesielt opptekne av å bruke virke frå gamle sauerasar som beiter i dette landskapet.
  1. 1 Jan 201831 Dec 2018
 6. Gammelt stabbur
  Reis inn i det tradisjonsrike Telemark og høyr soger og myter i eit levende kulturlandskap. Mange av mellomalderhusa er framleis i bruk, og du vil møte folk med lokal kjennskap til opplevingar og produkt. Anten du vil gå i fjell og mark, ta eit gardsbesøk, sove i eit eldhus med solbruna tømmer, handle lokalt handverk eller mat, så kan Telegardar hjelpe til.

Pakketilbud

Ansatt i Telespinn jobber på spinneriet

Overnatting på Nutheim og besøk på Telespinn

Kombiner overnatting og middag på Nutheim med eit besøk på Telespinn, gardspinneriet i Telemark.

Pris

Pris fraNOK 2 605,00 Pris fra
Gruppe på tur på Skorvefjell

Fjelltur og ølsmaking

Kombiner fjellturer med ei smaksrik oppleving og eit komfortabelt opphald på Uppigard Natadal.

Pris

Pris fraNOK 2 500,00 Pris fra
Dekket bord på prestegarden

Historisk måltid på Nutheim Gjestgiveri

Bli med på ei reise i tid gjennom eit historisk festmåltid med sagn og forteljing, i den gamle prestegarden på Nutheim. Inspirert av…

Pris

Pris fraNOK 2 050,00til NOK 2 460,00 Pakkepris

På sykkel i Mytiske Telemark

 1. Nordbygda i Hjartdal står, saman med Svartdal, på den nasjonale lista for utvalde og særleg verdifulle kulturlandskap. For å få ei oppleving av dette, kan du ta deg ein tur langs bygdevegane. Om du syklar vestover frå Holm fylgjer du den nedre gardrekka i Nordbygda med gamle tun og jordbrukslandskap, rike på tradisjonar og forteljingar knytt til stadar og hendingar.
 2. Ynskjer du ein lengre tur med lunsjstopp, må du sykle frå Nordbø, om Nordbygda og Holm Landhandel og vidare til Nutheim i Flatdal, eller motsett veg. Langs denne strekningen vil du oppleve stort spenn i landskapsrom og -dramatikk.
 3. Utsiktspunktet i Flatdal
  Frå utsiktsposten på Nylende, som nå er tilrettelagt som stoppestad langs vegen, ser du utover Flatdal og inn i Skorveveggen. Den grøne dalbotn er ei elveslette, i enden ser du innsjøen Flatsjå.

Opplev også 

Seljord hestesenter

Seljord hestesenter

Seljord Hestesenter anno 1995 er ei familiebedrift som tilbyr ridetimar for ryttarar på alle nivå. Mange gode ryttarar har starta med…

Kråkeroe Staulen

Kråkeroe Staulen

På Kråkeroe møter du det unge paret Lina og Sondre Aasan som driv med Telemarkskyr. Her produserar dei gult, nydeleg Seljordsmør,…

Bjordal

Bjordal

Øverst i Hjartdalsheiane driv Olav S. Nordbø stulen Bjordal saman med kona Lorima og døtrene April, Åse Marit og Miriam om sommaren.…

Hold kontakten... Lik Visit Seljord på Facebook

Ikke gå glipp av