Utforsk Telemark

English

Norsk

Smakebitar

 1. Utstillingar
  Finn ut meir om aktuelle utstillingar ved våre museum!
 2. Opningstider og prisar
  Sjekk ut opningstider og prisar for alle våre museum.
 3. Levande museum
  Ein lærer best ved å gjere noko, seiast det. Gjennom sommarsesongen er det mange aktivitetar ved våre museum i Vest-Telemark. Du kan oppleve tradisjonshandverk, jordbruk som i gamle dagar, historiespel eller berre leike deg inn i historia!
 4. Er loftet til sagnomsuste Åse Stålekleiv eit av verdas eldste verdslege trebygg? Loftet på Uppistog Vindlaus, ein del av Vest-Telemark Museum i Eidsborg, er ikkje som alle andre loft. Det har nemleg ei heilt spesiell historie. Ei lang historie.
 5. Brynestein
  Brynestein er ein av Noregs første eksportartiklar. Gjennom meir enn 1200 år har Eidsborgbryne blitt produsert, transportert og seld i Telemark.
 6. Historiske vandringer
  Rui-jentene, brynestein eller skisportens far Sondre Norheim - du kan oppleve Vest-Telemarks historie mens du går på tur!

Velkommen til Vest-Telemark Museum

Arven vår

 1. Skihistorie
  Bygda Morgedal spelar ei spesiell rolle i skihistoria. «Skisportens far» Sondre Norheim, «the crazy Norwegians» brørne Hemmestveit og polfararen Olav Bjaaland er alle frå Morgedal.
 2. Byggjeskikk og folkekunst
  Ingen annan stad kan du finne så mange mellomalderhus i tre som i Vest-Telemark.
 3. Geologi og gruvehistorie
  Vest-Telemark har ein særmerkt geologi. Det har vore gruvedrift sidan 1500-talet, og brynestein har blitt eksportert til Europa alt før vikingtida.
 4. Folkemusikk
  Dans og song har alltid vore ein del av Telemarkskulturen. «Draumkvedet» og kjende felespelarar som Myllarguten har bore folkemusikken til hovudstaden og til utlandet.
 5. Øvre Telemark har inspirert mange store kunstnarar. Ingen annan region i Noreg har fostra så mange bilethoggarar som Vest-Telemark.
 6. Forside Bygningsvern Telemark, ekstern nettside VTM
  Bygningsvern Telemark er ei rådgjevingsteneste for eigarar av verneverdige hus. Ynskjer du ei synfaring? Besøk vår heimeside.
 7. Industrihistorie
  I Vest-Telemark har jarnvinne, brynesteinseksport, tømmersal, gruvedrift og kraftutbygging vore føresetnad for all folkekultur.
 8. Kyrkjer
  Det er ikkje mange mellomalderkyrkjer att i Vest-Telemark. To av dei kan du oppleve gjennom Vest-Telemark Museum.
 9. Soger
  Forteljingar, eventyr og skrøner er munnlege tradisjonar med lang fartstid i Vest-Telemark. Her kan du lese nokre slike - saman med historiske artiklar.

Kva skjer

Sigrun Brattekås sine bunadsband.

Bandveving med Sigrunn Lie Brattekås

LocationHøydalsmo

Åpningstider

Lær om bunadsband til Vest-Telemarkbunad

18. Juli 2024

Veving av bunadsband til Vest-Telemarkbunad står på dagesorden i Eidsborg i dag.

Museumsbonden i Eidsborg demonstrerar garving av skinn.

Garving av skinn med museumsbonden

LocationHøydalsmo

Åpningstider

Demo garving av skinn

19. Juli 2024-21. Juli 2024

Kom og sjå korleis ein garvar skinn.

Smed Jan Erik N. Klausen driv JE Klausen AS med base i Fyresdal.

Open utstilling og smed på besøk

LocationFyresdal

Åpningstider

Øyskogen

20. Juli 2024

På aktivitetsdagen i dag vil Jan Erik N. Klausen vise korleis han handsmir ei vikingøks.

Musea våre

Myllarheimen i Arabygdi sett fra vegen. Vest-Telemark museum.

Myllarheimen

Myllarheimen er husmannsplassen der felespelaren Torgeir Augundson (1801-1872), best kjend som Myllarguten, levde dei siste åra av…

Stavkirke. Stave church. Eidsborg stavkyrkje, Vest-Telemark museum.

Eidsborg stavkyrkje

Sjarmerande lita stavkyrkje. Ligg ved fantastiske Vest-Telemark museum Eidsborg. Omvising tre gonger dagleg i høgsesong. Utanom…

Omvising i gruva, Åmdals Verk gruver, Vest-Telemark museum.

Åmdals Verk gruver

Åmdals Verk gruver er bygd opp kring arbeidarkulturen som koparverket la grunnlag for. Bli med oss på ei spanande vendring inne i…

 1. Museum og kyrkjer
 2. Eidsborg
 3. Morgedal
Vis kart

Ikke gå glipp av